Odvetniška pisarna Leskovec

Odvetniška pisarna Leskovec, d.o.o.

Spoštovani,

vodili delovanja moje pisarne sta osebni pristop in uporaba dobrih praks, priučenih med preteklim delom, med drugim tudi v vodilni mednarodni odvetniški družbi v regiji.

Delujem na področjih prava gospodarskih družb, gospodarskega, evropskega, nepremičninskega, delovnega in civilnega prava. Poleg slovenščine pri svojem delu uporabljam še nemški, angleški, hrvaški in srbski jezik.

Ker se zavedam, da pravo ni samo sebi namen, pri vseh storitvah iščem najboljše praktične rešitve za stranke.

Cilj so zadovoljne stranke in dolgoročni odnosi.

mag. Vid Leskovec, LL.M.

Direktor, mag. Vid Leskovec, LL.M.