mag. Vid Leskovec, LL.M.

Glavna področja delovanja

 • gospodarsko pravo
 • pravo gospodarskih družb
 • EU pravo
 • nepremičninsko pravo
 • delovno pravo
 • splošno civilno pravo
 • reševanje sporov

Jeziki

 • materin jezik: slovenščina
 • aktivno znanje tujih jezikov: angleščina, nemščina, hrvaščina in srbščina (latinica)

Izobrazba

 • Pravna fakulteta, Univerza v Heidelbergu (Nemčija), magistrski študij
 • Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, dodiplomski študij
 • Pravniški državni izpit
 • Strokovni upravni izpit
 • Certifikat Združenja Nadzornikov Slovenije (potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora)
 • The College of Law of England and Wales – International Practice Diploma Programme, certifikat iz mednarodnega arbitražnega prava
 • Izobraževanje za arbitra v individualnih delovnih sporih, Gospodarska zbornica Slovenije

Izkušnje

 • izkušnje v uglednih odvetniških pisarnah (med drugim v mednarodno priznani slovenski odvetniški pisarni za bančno in finančno pravo ter v največji avstrijski-mednarodni odvetniški pisarni v (CEE) regiji)
 • izkušnje na Višjem sodišču v Ljubljani (pripravništvo)
 • izkušnje na mednarodnih projektih in drugih večjih projektih v Sloveniji

Članstva v združenjih

 • Združenje nadzornikov Slovenije
 • Heidelberg Alumni International
 • Društvo za mednarodno gospodarsko pravo
Odvetnik Vid Leskovec